Speech Routes

Speech Routes

Speech Routes | Διαδρομες Λογου Οι Διαδρομές Λόγου ήταν τοπικές δράσεις εργαστηρίων βιωματικής μάθησης ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες επικοινωνίας των νέων, μέσω της τέχνης της ρητορικής, του θεάτρου και της λογοτεχνίας. Speech Routes was a local (Greece) project of...
Lifein3ACTS

Lifein3ACTS

Lifein3ACTS Art is not only to entertain. Art is to provoke, to move, to make people ACT & REACT. Youngpeople that want to make a difference to this world through art, go in the streets and perform inorder to address inclusion. Project Streams:  LEARNING RESOURCES...
Boomerang

Boomerang

Boomerang Throwing the Boomerang is easy. The trick is to catch it. Can you? Boomerang was a 10 days Youth Exchange. We did it through playing games and reflecting upon our learning from it. Project Streams:  LEARNING RESOURCES Here you can find the key Intellectual...
Seniors In Arts

Seniors In Arts

Seniors In Arts Learning exchange for seniors and their educators (Erasmus+ KA2) “Seniors in Arts” is a 24 month project. It’s aim is to promote active ageing and to enhance seniors’ sense of belonging in the EU through their engagement with...
Wheel of Impact

Wheel of Impact

The Wheel of Impact Strategic partnership on empowering informal groups and young NGOs (Erasmus+ KA2) Following the example of Wheel of Life, we will offer a Wheel of Impact as a practical tool for organizations to their improve their awareness and knowledge on...